Audit onder controle

Samenwerking waarvan iedereen de vruchten plukt

Samenwerken met AuditNL Oost heeft onder meer voor een accountants- en administratiekantoor de volgende voordelen:

Kwaliteit door specialisme
Door haar jarenlange ervaring in Audit & Assurance biedt AuditNL Oost een controle specialisme voor uw kantoor. Samen met uw inbreng, kennis en ervaring wordt de cliënt een hoogwaardige dienstverlening
geboden.

Klanten behouden
Indien u geen vergunning heeft of uw vergunning niet meer wilt behouden, kunt u door met ons samen te werken toch uw klant behouden voor advies en samenstelwerkzaamheden, alleen de controle besteedt u uit aan AuditNL Oost.

Non-concurrentie
Wij zijn een Audit Only kantoor. Dit is een bewuste keuze. Wij houden ons niet bezig met
samenstelopdrachten, advisering en fiscale werkzaamheden. Wij treden niet met u in concurrentie, maar vullen uw kantoor aan.

Kostenbesparing
De directe en indirecte kosten die een AFM-vergunning met zich mee brengen kunt u besparen. Ook kan door het uitbesteden van uw niet dagelijkse controlewerkzaamheden meer efficiency worden behaald.

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid is beter gewaarborgd door het uitbesteden van de controlewerkzaamheden.

Registeraccountant
Bij de uitvoering van de werkzaamheden is altijd een registeraccountant aanwezig met veel ervaring in de controlepraktijk zodat de communicatielijnen kort kunnen blijven en de controle efficiënt kunnen
worden uitgevoerd.

Moderne controletechnieken
Wij beschikken over moderne controle-software Make Life Easier waarbij de controle-opdrachten met gebruik van electronische dossiers en moderne controletechnieken worden uitgevoerd. Dit
verhoogt de effectiviteit en efficciency in de controle

Prijs
Gezien bovenstaande voordelen kunnen wij de controle-opdracht uitvoeren tegen een scherpe prijs.