Audit onder controle

Wettelijke controles

Wettelijke controles zijn controles, die moeten worden uitgevoerd als gevolg van een wet. Bijvoorbeeld Titel 9 Boek 2 BW verplicht de volgende vennootschappen (BV's , NV's, Coöperatieve Verenigingen en Onderlinge Waarborgmaatschappijen) tot wettelijke controle:

Voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria gedurende 2 achtereenvolgende jaren:

 1. Balanstotaal van meer dan 6 mln.
 2. Netto-omzet van meer dan 12 mln.
 3. Meer dan 50 medewerkers

Op basis hiervan zal wettelijk een accountantscontrole moeten worden uitgevoerd op de jaarrekening door een bevoegde accountant (AA/RA).

Vrijwillige controles

Vrijwillige controles zijn niet vanuit de wet verplicht, maar nodig vanuit statuten, subsidieverstrekkers etc.

Te denken valt daarbij aan:

 • Vrijwillige jaarrekeningcontroles
 • Subsidieverklaringen
 • NIWO-verklaringen
 • Overige controleverklaringen op verantwoordingen

Beoordelingsopdrachten

Een beoordelingsopdracht is een assurance-opdracht, die beperkte mate van zekerheid geeft. Minder zekerheid dan een controle-opdracht, maar meer dan een samenstellingsopdracht. Voor beoordelingsopdrachten bent u bij ons ook aan het goede adres.

Assurance gerelateerde diensten


Wij verrichten ook diensten die nauw verwant zijn met assurance, zoals:

 • Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordleingen
 • Compliance-werkzaamheden
 • Kwaliteitsbeheersing voor accountantskantoren
 • Bijzondere opdrachten (due dilligence)
 • Reviewwerkzaamheden
 • Coaching controleteams
 • Optreden als docent